Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và xây lắp vật liệu chịu lửa

Chúng tôi nhận Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và xây lắp vật liệu chịu lửa cho: lò nấu nhôm đốt than, lò nâu nhôm đốt gas, lò nấu nhôm liên tục, lò hồ quang, lò trung tần, lò  thùng rót thép, thùng rót nhôm, lò cao luyện gang, lò cao nung vôi, lò ủ, lò tôi, lò nhiệt luyện
sửa lò nhà máy kẽm điện phân

icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon